Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
IZDAJANJE DOKUMENTOV


 

Obrazci so uporabnikom na voljo v elektronski obliki. Lahko jih natisnete in izpolnjene ter lastnoročno podpisane oddate osebno v sprejemni pisarni arhiva v času uradnih ur. Vloge lahko tudi pošljete na naš naslov po pošti ali po telefaksu.

 

 

POMEMBNO!

 

Če obrazec oz. vlogo za izdajo dokumentov posredujete Pokrajinskemu arhivu Maribor po elektronski pošti, morate  pripravljene dokumente osebno dvigniti v sprejemni pisarni Pokrajinskega arhiva Maribor.

 

 Obrazec za pripravo kopij, duplikatov ali prepisov dokumentov iz ohranjenega arhivskega gradiva.

 

 Obrazec za pripravo kopij ali duplikatov dokumentov s področja izobraževanja (spričevala, zaključni izpiti ...).

 

 Vloga za vpogled v arhivsko gradivo - gradbeno dokumentacijo in izdajo njenih kopij.