Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Naš poštni naslov je:


Pokrajinski arhiv Maribor

Glavni trg 7

SI-2000 MARIBOR