Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
SIRAnet ISKALNIKSIRAnet iskalnik omogoča poizvedovanje po podatkovnih zbirkah pokrajinskih oz. zgodovinskih arhivov: 

Pokrajinski arhiv Maribor,
Zgodovinski arhiv Celje,
Zgodovinski arhiv na Ptuju,
Zgodovinski arhiv Ljubljana,
Zgodovinski arhiv Koper in
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici.

Za poizvedovanje po arhivskem gradivu v Arhivu Republike Slovenije kliknite na povezavo Uporaba arhivskega gradiva ali neposredno na Podatkovno zbirko ARS.