Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Prijava na izobraževanje za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom.


Zaradi poslovne pomembnosti dokumentarnega gradiva za vsakodnevno normalno poslovanje javnopravnih in drugih pravnih oseb in izvajanja postopka odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, mora uslužbenec javnopravne osebe, ki dela z dokumentarnim gradivom imeti opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu.

 

Preizkus strokovne usposobljenosti, ki je zahtevan v zakonu, (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Ur. l. RS, št. 30-1229/2006) je natančneje opredeljen v Pravilniku o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 132-5521/2006, spremembe in dopolnitve (Ur. l. RS, št. 38-1583/2008).

 

 

Pokrajinski arhiv Maribor organizira strokovno usposabljanje, ki bo v četrtek, 21.  marca 2013 s pričetkom ob 8.00 uri.

 

 

Cena usposabljanja je 60,00 EUR (z DDV), cena samega preizkusa pa je 84,00 EUR (z DDV) in se poravna na podlagi računa po opravljenem preizkusu.

 

 

Program seminarja 21. marec 2013 

Prijavnica in podatki za izdajo računa