Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor 

POKRAJINSKI arhiv (Maribor)

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor / [uredniški odbor Slavica Tovšak (glavna in odgovorna urednica) ... [et al.] ; avtorji vodnika Suzana Čeh ... [et. al.] ; prevod uvoda Nina Gostenčnik, Boštjan Zajšek]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009 (Maribor : Medijski guruji). - XLVI, 1226 str. : portr. ; 30 cm. - (Vodniki / Pokrajinski arhiv Maribor ; 1)

COBISS.SI-ID 63967233

 

 

Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu 

ŠÖVEGEŠ, Gordana

   Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu / Gordana Šövegeš Lipovšek. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009 (Maribor : Bezjak tisk). - 320 str. ; 24 cm

 

 

 

Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov 

VODNIK po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov /

[avtorji popisa Aleksander Žižek ... [et al.] ; avtor strokovnega uvoda Dejan Zadravec ; prevod v nemški jezik Mojca Horvat, prevod v angleški jezik Nina Gostenčnik]. - Celje : Zgodovinski arhiv ; Maribor : Nadškofijski arhiv : Pokrajinski arhiv ; Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 496 str. : ilustr. ; 24 cm

 

400 izv. - Zusammenfassung ; Summary

 

ISBN 978-961-6507-35-6 (Pokrajinski arhiv Maribor)

 

930.253(497.4)(036)

347.236.2(497.4)

94(497.4)(093)

 

COBISS.SI-ID 63751937