IZ ARHIVSKE TEORIJE

Leopold AUER

POMEN MEDNARODNEGA SODELOVANJA ZA RAZVOJ ARHIVSKE ZNANOSTI V 21. STOLETJU  

 

Vladimir ŽUMER

POSLOVANJE Z ZAPISI MED SLOVENSKIMI PREDPISI, TEORIJO IN PRAKSO

 

Jure MAČEK

PREGLED DELA V SLOVENSKIH DRŽAVNIH REGIONALNIH ARHIVIH

 

Bogdan-Florin POPOVICI

ISAD(G) AND SOME ASPECTS OF ROMANIAN ARCHIVAL PRACTICES - TO BE OR NOT TO BE

 

Zdenka SEMLIČ RAJH, Alenka ŠAUPERL

ARHIVSKI IN BIBLIOGRAFSKI OPIS GRADIVA IN USTVARJALCEV - MEDNARODNI STANDARDI IN NACIONALNA PRAKSA

 

Antonio MONTEDURO

SHARING ARCHIVES - A COMMON ARCHIVAL TERMINOLOGY AS AN ESSENTIAL REQUIREMENT FOR THE COMMUNICATION FROM AND IN THE ARCHIVES

 

Jusuf OSMANI

ARCHIVAL TERMINOLOGY AS A COMMUNICATION MEAN BETWEEN ARCHIVES STAFF MEMBERS

 

Dražen KUŠEN

»TOTAL ARCHIVES« STRATEGIJA U TEORIJI I PRAKSI

 

Ana-Felicia DIACONU

EDUCATION OF ROMANIAN ARCHIVISTS BETWEEN CURRENT NECESSITIES AND DYNAMICS OF ARCHIVAL FIELD

 

Izet ŠABOTIĆ

ARHIVIST IZMEĐU »KLASIČNOG« I »SUVREMENOG«

 

Branka DOKNIĆ

ULOGA ARHIVISTE U INSTITUCIJI KULTURNE BAŠTINE

 

Živana HEĐBELI, Tanja PETROVIĆ

ARHIVSKO I REGISTRATURNO GRADIVO KAO TEMELJ OSTVARIVANJA LJUDSKIH PRAVA

 

Jovan POPOVIĆ

ETIKA KAO KULTURA ZANIMANJA SA OSVRTOM NA ETIČKI KODEKS ARHIVISTA

 

 

IZ ARHIVSKE PRAKSE

Azem KOŽAR

O JEDNOM KRITERIJU VREDNOVANJA ARHIVSKE GRAĐE

 

Grazia TATÒ

THE VALORIZATION OF CULTURAL GOODS IN ARCHIVES, LIBRARIES AND MUSEUMS

 

Omer ZULIĆ

VREDNOVANJE I ZAŠTITA INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U TRANZICIJSKOM PERIODU

 

Mirjana GULIĆ

UPRAVLJANJE POSTUPCIMA OBRADE FONDOVA PRAVOSUĐA - OSMOGODIŠNJA ISKUSTVA NA II. ODJELU ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA

 

Matko RAKO

METODOLOGIJA OBRADE ARHIVSKOG GRADIVA GOSPODARSTVA IZ RAZDOBLJA SOCIJALIZMA

 

Selma ISIĆ

POTEŠKOĆE U OBRADI I KORIŠTENJU NECJELOVITIH  FONDOVA  

 

Mohamed MUSA

PROVOĐENJE PLANSKIH ZADATAKA NA SREĐIVANJU ARHIVSKE GRAĐE OPŠTINE CENTAR SARAJEVO I PRIPREMA ISTE ZA PREDAJU NADLEŽNOM ARHIVU

 

 

Mina KUJOVIĆ

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA U ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE (1878—1918)

 

Elke HAMMER-LUZA

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IM STEIERMÄRKISCHEN LANDESARCHIV AUSSTELLUNGEN 2002—2009

 

 

Ivanka ZAJC CIZELJ

CENTRI ZA SOCIALNO DELO KOT IMETNIKI IN USTVARJALCI ARHIVSKEGA GRADIVA  

 

Dragan KRSMANOVIĆ, Arsen KRSMANOVIĆ

ARHIVSKA GRAĐA VOJNOPRAVOSUDNIH ORGANA JNA KAO ZAJEDNIČKA BAŠTINA - PRIMER ARHIVSKE GRAĐE VIŠEG VOJNOG SUDA 1945. GODINE  

 

André PORTO ANCONA LOPEZ

PHOTOGRAPHIC DOCUMENT AS IMAGE ARCHIVAL DOCUMENT  

 

Branka MOLNAR

ISKUSTVA PRILIKOM IZRADE 1. SVESKA VODIČA KROZ FONDOVE I ZBIRKE DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU  

 

Taiba MEHMEDBEGOVIĆ

OSNIVANJE I RAD ARHIVA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA  GORAŽDE 2003—2008

 

MATERIALNO VARSTVO

Slavko MLINARIČ

PRIMAT IN ARHIVI – DOLGOLETNO PARTNERSTVO PRI VAROVANJU IN OHRANJANJU ARHIVSKEGA GRADIVA  

 

Marjeta ČERNIČ

OHRANJANJE DOKUMENTNEGA GRADIVA NA PAPIRJU - STANDARDI IN PRIPOROČILA ZA TRAJNOST IN OBSTOJNOST  

 

Jasna MALEŠIČ, Andrej ŠTOLFA

ZAŠČITA NAJSTAREJŠEGA FOTOGRAFSKEGA GRADIVA V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI  

 

Zelije SHALA

ARCHIVAL FILE PROTECTION IN KOSOVO  

 

Tatjana RAHOVSKY ŠULIGOJ

FOTOREPRODUKCIJE ARHITEKTURNIH IN DRUGIH NAČRTOV – PREPOZNAVANJE IN VAROVANJE  

 

Miroslav DUČIĆ

GRAĐEVINSKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE NOVE ZGRADE ISTORIJSKOG ARHIVA UŽICE   

 

Ivan KLANEČEK, Bojana SOVIČ

PROBLEMATIKA NEUSTREZNIH ARHIVSKIH ZGRADB  

 

Mladen VUJOVIĆ, Ognjen TUS

PRIMENA VAZDUŠNE PUMPE, IZUMA NIKOLE TESLE, U ZAŠTITI ARHIVSKE GRAĐE - RAZVOJNE POTREBE MUZEJA NIKOLE TESLE KAO PODSTICAJ ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

 

INFORMATIKA

Branko GODEC

ZUNANJE IZVAJANJE ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

 

 

Martin STÜRZLINGER

ARCHIVING ELECTRONIC RECORDS ACCORDING TO THE OAIS MODEL – AN ORGANIZATIONAL CHALLENGE

 

 

Marko ZUPANČIČ

NADGRADNJA AKREDITIRANE PROGRAMSKE OPREME EASY ZA PODPORO PROCESOM

 

 

Milan SELAN

ZAHTEVE IN VARNOSTNA IZHODIŠČA KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

 

 

Tomaž LAVRIČ

PREDNOSTI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

 

 

Vlatka LEMIĆ, Hrvoje ČABRAJIĆ

ARHINET 2.0 – NOVE TEHNOLOGIJE, NOVE FUNKCIONALNOSTI

 

 

Joachim KEMPER

ARCHIVISCHE URKUNDENREGESTEN IM KONTEXT DER DIGITALISIERUNG

 

 

Stevan MAČKOVIĆ, Zoran VUKELIĆ

WEB STRANICE ARHIVA U VOJVODINI

 

 

Maja NIKOLOVA

VIRTUELNA EGZISTENCIJA KULTURNIH DOBARA KAO OSNOVA SARADANJE ARHIVA, BIBLIOTEKA I MUZEJA

 

 

Breda KARUN

PROJEKT EUROPEANALOCAL

 

 

Aleksander LAVRENČIČ

ARHIVI IN OKOLJE - »ZELENO« RAČUNALNIŠTVO ZA »ZELENE« ARHIVE

 

 

Ciril GALE

INTERAKTIVNA TELEVIZIJA IN VSESTRANSKA UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA

 

 

Miroslav NOVAK

 ZNANSTVENO INFORMIRANJE V ARHIVISTIKI