Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Pokrajinski arhiv Maribor in Evropska prestolnica kulture 2012
EPK 2012

Pokrajinski arhiv Maribor se v letu kulture 2012 aktivno vključuje v kulturno dogajanje v Mariboru - Evropski prestolnici kulture 2012. Kulturno dogajanje v Mariboru v letu 2012 bo arhiv dopolnjeval s pripravljanjem razstav, kjer bo predstavljeno arhivsko gradivo, ki ga hrani v svojih fondih in zbirkah.

Dogajanja spremljajte tudi na naši strani .

 

 

Realizirani projekti:

 

 

Razstava: Izložbe

Programski sklop: Ključi mesta

Tematsko področje: Srce mesta

Lokacija: Center mesta (krog: Jurčičeva ulica-Grajski trg-Slovenska ulica-Gosposka ulica)

Razstava na ogled: 12. januar 2012 do 31. december 2012

Razstava:

Pokrajinski arhiv Maribor je iz svoje bogate fototeke pripravil izbor starejših razglednic in fotografij Maribora, zlasti takšnih, ki prej niso bile pogosto videne. Slike prikazujejo mesto, zgradbe, mestne vedute, ulične lokale, dogajanje v mestnem središču in meščane. Podobe so odsev utripa časa, v katerem so bile posnete, zato vzbujajo refleksijo o spremenljivosti in odprtih možnostih pri urejanju mesta. Slike, razstavljene v izložbah mariborskih lokalov v starem mestnem jedru, pripovedujejo zgodbo o raznoliki in spreminjajoči se podobi Maribora. Nostalgikom bo na voljo tudi katalog razstavljenih fotografij, ki jih je mogoče uporabiti kot razglednice. Izložbeno razstavo bo dopolnjevala postavitev fotografij iz tridesetih let 20. stoletja na prostem. Gre za fotografije, ki prikazujejo meščane kot sprehajalce v koraku, kar jim daje privlačen občutek živosti. Fotografije oseb v naravni velikosti bodo umeščene na ulico druga za drugo. Mimoidočemu bodo dajale občutek, da srečuje Mariborčane iz preteklosti.

 

 

EPK

ANG 


Razstava: Nemci in Maribor

Programski sklop: Ključi mesta

Tematsko področje: Zgodbe mesta

Lokacija: Velika kavarna (Glavni trg)

Razstava na ogled: od marca 2012

Razstava »Nemci in Maribor« bo osrednja razstava v razstavišču nekdanje Velike kavarne. Osvetljevala bo v podzavesti Mariborčanov prisotno, a nikoli celovito predstavljeno vlogo Nemcev v Mariboru. Razstava bo poudarjala dejstvo, da so bili Nemci od časa oblikovanja nacionalnih zavesti pa vse do konca druge svetovne vojne eden od pomembnih akterjev razvoja mesta. Zaradi demografskih razmerij ter gospodarske in politične moči so namreč bili Nemci pomemben mestotvorni element. Razstava bo predstavljala proces oblikovanja dveh nacionalnih skupnosti v Mariboru ter osvetljevala prisotnost in vlogo Nemcev v mariborskem političnem, kulturnem, gospodarskem in vsakdanjem življenju v različnih časovnih obdobjih in v različnih zgodovinskih kontekstih. Del razstave bo predstavljal tudi dogajanje v mestu in posamične dogodke ter izpostavljal ustvarjalne posameznike in vsakdanje življenjske prakse. Namen razstave bo gledalca spodbuditi k razmisleku o tem, ali je bilo mariborsko prebivalstvo od sredine 19. do sredine 20. stoletja res na vseh ravneh življenja ločeno na dve nacionalni skupini.

EPK

ANG


Načrtovani projekti:


Razstava: Zgodovina mariborskih hiš

Programski sklop: Ključi mesta

Tematsko področje: Zgodbe mesta

Lokacija: Staro mestno jedro

Razstava na ogled: od maja 2012

 

Pokrajinski arhiv bo na podlagi svojih virov pripravil označevalne table za hiše in razstavo izbora gradbenih načrtov hiš mariborskega mestnega jedra. S projektoma bo odstrl pogled v gradbene razmere in razvoj starega mestnega jedra ter poiskal vzporednice s stanjem v današnjem času. Izbrane bodo predvsem hiše, ki nimajo nujno pomembne javne funkcije, imajo pa zaradi gradnje ali dogajanja v zanimivo preteklost. Strnjene informacije bodo zbrane na tablicah na hišah, izbrane hiše pa bodo podrobneje predstavljene v znanstveni monografiji. Označevalne table v starem mestnem jedru bodo nekakšne informacijske točke, ki obiskovalce mesta in domačine poučijo o pomenu določene zgradbe v preteklosti. Z označevalnimi tablami najpogosteje označujemo pomembnejše javne zgradbe in hiše, v katerih so se rodili pomembni meščani, arhivski projekt pa bo zanimiv zato, ker je usmerjen k preprostim zgodbam o hišah in ljudeh, ki so v preteklosti v njih preživljali svoj poslovni in zasebni vsakdan. Razstava bo odprta od maja 2012, označevalne table pa bodo na hišah ostale trajno.

EPK 

ANG

 

 

 

Razstava: Evangeličanski Maribor

Programski sklop: Ključi mesta

Tematsko področje: Zgodbe mesta

Avtor razstave magister Žiga Oman se je tematike evangeličanstva poglobljeno lotil v magistrski nalogi z naslovom Evangeličanski Maribor. Najzanimivejše izsledke naloge avtor predstavlja na razstavi z enakim naslovom. Razstava prikazuje mesto in njegovo bližnjo okolico v času reformacije in protireformacije v 16. in na začetku 17. stoletja. Poudarek razstave bo na času vrhunca evangeličanstva in na zatrtju mariborske evangeličanske skupnosti, ki se je zgodilo med letoma 1587 in 1602. Razstava o zgodovini evangeličanstva bo zanimiva za ljubitelje zgodovine in za vse meščane, ki želijo poznati preteklost svojega mesta. Tematika je predstavljena na poljudno-znanstveni način. Na razstavi bodo opisana poglavitna obdobja zgodovine mariborske evangeličanske skupnosti, ki predstavlja pomembno, a skoraj popolnoma neznano in prezrto prelomno obdobje Maribora in Dravskega polja zgodovine.

EPK

ANG