Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Zgradba spletnih strani Pokrajinskega arhiva Maribor


DOMOV
Posvetovanje v Radencih 2013
EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2012
POK. ARHIV MARIBOR NA FACEBOOKU
Aktualno v arhivu
    Napovednik dogodkov
    Razstavišče Archivum
    Razstavišče Per gradus
    Razstavišče Had
    Elektronski dokumenti. Priročnik za arhiviste
"SIRAnet" ISKALNIK
Zaposleni sodelavci
    Biografije zaposlenih v PAM
    Naši nekdanji sodelavci
Naša založniška dejavnost
    Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja
        Arhivistika in informatika : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 28.-30. marec 2012]
        10. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih 2011
        9. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih 2010
        8. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih 2009
        7. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 2.-4. aprila 2008
        6. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 28. do 30. marca 2007.
        5. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 5. do 7. aprila 2006.
        4. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 6. do 8. aprila 2005.
        1. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 13. do 15. marca 2002.
    Inventarji
        Emica Ogrizek: Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor 1898-1941
        Jure Maček: Dr. Franc Kovačič
        Emica Ogrizek: Stačaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941
        Jure Maček: Dr. Lavoslav Gregorec Privatna korespondenca (Ogradi-Žižek), osebni dokumenti in službeni dopisi
        Jure Maček: Korespondenca dr. Lavoslava Gregoreca
        Simona Velunšek: Osnovna šola Fram 1854-2000
        Emica Ogrizek: Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941. Trgovski register
        Andrej Hozjan: Arhivsko gradivo gospostva Dolnja Lendava/Alsolendva v arhivu knezov Esterhazy grad Forchtenstein
        Emica Ogrizek, SODNI REGISTER OKROŽNEGA SODIŠČA MARIBOR, 1898–1941
        Jure Maček, Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem, Maribor 2004
    Studia archivistica et informatica
    Viri
        Viri 9
        Viri 8
        Viri 7
        Viri 6
        Viri 5
    Viri 2
    Gradivo za zgodovino Maribora
        Gradivo za zgodovino Maribora
    Vodniki po arhivskem gradivu
    Katalogi razstav Pokrajinskega arhiva Maribor
    Ostale publikacije
        Ostale publikacije Pokrajinskega arhiva Maribor
    Seznam in cenik vseh publikacij ter naročilnica
Vodnik po fondih in zbirkah
KNJIŽNICA PAM
    Knjižnica Pokrajinskega arhiva Maribor
Storitve za uporabnike
    Izdajanje dokumentov
    Čitalnica Pokrajinskega arhiva Maribor
    Učna ura v arhivu
Javnopravne osebe
Učna ura v arhivu
Usposabljanje
DIGITALIZIRANO ARHIVSKO GRADIVO
    Maribor, Slomškova kapela ob Strossmayerjevi ulici
    Maribor, Titov most iz leta 1963
    Viktor Grčar, pedagog, politični delavec in mariborski župan 1921-1924
EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zanimive povezave
Zgradba strani