Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Naši nekdanji sodelavci


BAŠ FRANJO, arhivar - od 24.6.1932-31.5.1945

ČADEŽ STANISLAV - od 22.7.1938-31.8.1939

PIŠEC KAREL, arhivski pomočnik - od 1.6.1945-31.8.1964

SIMONIČ ROZALIJA - od 15.2.1953-15.4.1956

OREHOVEC TEREZIJA, arhivski pomočnik - od 2.5.1956- od 10.12.19721.3.1991

ŽEKŠ-MAJCEN MARIJA, knjižničarka - od 17.9.1956-30.11.1965

LESKOVEC ANTOŠA, arhivar, ravnatelj, arhivski svetovalec - od 1.9.1957-30.6.1969 in od 1.10.1973-1.11.1993

LEŠER-ZUPAN MILENA, tajnica - od 1.10.1957-30.9.1970

DOLAR JARO, v.d. upravnik arhiva - od 7.4.1959-31.5.1962

ŠVALJEK ANDREJ - od 1.11.1960-4.8.1973

VRBNJAK VIKTOR, arhivist - od 1.3.1962-31.12.2002

ŽMAVEC PAVEL, upravnik, ravnatelj - od 15.3.1963-31.1.1966

VOGRINEC FRANČIŠKA, čistilka - od 25.10.1963-31.3.1968

KREMPL MIRA, arhivski pomočnik - od 1.10.1964-30.9.1969

RICHTER JAKOB, škofijski arhivar - od 1.7.1965-23.2.1975

RIZMAN MARIJA, arhivski referent - od 1.10.1965-30.6.1974

CENC EDO, hišnik, kurjač - od 27.10.1965-6.12.1986

CENC MARIJA, čistilka - od 1.12. 1966-7.2.1976

RITLOP MARIJA - od 25.10.1967-31.1.1970

DROZG VLADO - od 1.1.1970-31.1.1970

ŠMID MILAN - od 10.7.1970-31.8.1970

LUKETIČ MARIJA - od 7.9.1970-20.2.1971

LJUBOJEVIČ MIČO, arhivski referent - od 16.9.1970-15.10.1982

VRECL IDA, arhivski referent-dokumentalist - od 14.9.1970-13.9. 1998

GRUM ANTON - od 25.2.1971-30.9.1971

KUKOVEC EDO - od 11.6.1971-30.11.1971

dr. MLINARIČ JOŽE, arhivski svetovalec, v.d. ravnatelj - od 1.7.1971-1.10.1990

ŠIŠERNIK PAVLA, arhivski pomočnik - od 1.10.1971-23.12. 1990

BARTOL LUČKA - od 27.10.1971-14.12.1971

SOJER KAROLINA - od 6.2.1972-31.8.1972

PESEK MARIJA, arhivska sodelavka - od 1.9.1972-31.7.1979

KOPŠE KATARINA - od 1.11.1972-

ŽUGAJ IRENA arhivski tehnik - od 22.1.1973-24.1.2012

DOBRILA PAVEL, arhivist - od 1.9.1973-15.11.1974

CURK JOŽE, ravnatelj - od 1.11.1974-1.7.1986

OŽINGER ANTON, škofijski arhivar - od 1.7.1975-31.12.1992

LEGAT MARJETA, vodja knjižnice arhiva - od 1.9.1975-1.11.1994

PEKLAR ZDENKA, čistilka - od 5.2.1976-31.5..1978

dr. PETER PAVEL KLASINC, arhivski svetnik, direktor - od 1.10.1976 - 16.9.2007

ŽOHAR JERICA, tajnica - od 1.1.1977-12.9.1994

FRANČIČ DANICA - od 10.3.1977-30.11.1977

NOVAK DRAGICA, čistilka - od 6.7.1978-1.7.1986

dr. SLAVICA TOVŠAK, arhivska svetovalka, direktorica - od 1979 - 1.5.2011

KOPŠE (KUKEC) ZDENKA, računovodja - od 1.3.1987-17.3.2003

MIRNIK ROMAN, arhivist - od 1.9.1988-1.9.1990

RADOVANOVIČ SAŠO, arhivski referent od 1.10.1988-3.9.1990

NADELSBERGER DARKO, arhivski manipulant - od 1.2.1991-10.12.1991

KOLETNIK FELIKS, arhivski manipulant - od 1.3.1991-28.2.1995

ISTENIČ MITJA, arhivist - od 6.5.1991-6.5. 1993

KRAJNC MILAN, arhivist - od 30.12.1991-30.6.1992 in od 1.9. 1992-28.2.1994

NOVAK MATEJA, arhivski referent - od 7.9.1992-4.3.1995

SKAMLIČ BOŽIČ SUZANA, arhivski tehnik - od 30.12.1991-30.6.1992

dr. HOLCMAN BORUT, arhivist od 15.4.1993-30.9.1998

PRENDL HAJDINJAK SILVIJA, arhivist - od 1.4.1994-31.3.1995

ŠIJANEC SELAK ALJA, arhivsit - od 1.4.1994-31.8.1994

IVANEK TJAŠA, arhivsit - od 17.10.1994-16.10.1995

BAKAN TOPLAK METKA, arhivist - od 1.3.1995-31.12.1999

KEČEK ZDENKA, arhivist - od 16.10.1995-15.4.1999

JURŠE SLAVICA, arhivski tehnik - od 1.4.1996-30.9. 1996

RATEJ MATEJA, arhivist - od 5.7.1999-31.10.2000

DENAC MATJAŽ, arhivist - od 11.4.2000-10.4.2001

BREZNER KSENJA, arhivski tehnik - od 16.5.2000-15.5.2001