Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Slovenski arhivi in strokovna združenja


Arhiv Republike Slovenije

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Zgodovinski arhiv Celje

Pokrajinski arhiv Koper

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Zgodovinski arhiv na Ptuju

 

Arhivsko društvo Slovenije

 

Nadškofijski arhiv Ljubljana

Škofijski arhiv Koper

Nadškofijski arhiv Maribor

 

Sosednji arhivi Pokrajinskega arhiva Maribor


Štajerski deželni arhiv Gradec (Steiermärkisches Landesarchiv Graz)

Koroški deželni arhiv Celovec (Kärntner Landesarchiv Klagenfurt)

Gradiščanski deželni arhiv Železno (Burgenländisches Landesarchiv Eisenstadt)

Arhiv Železne Županije Sombotel (Vas Megyei Levéltár, Szombathely)

Arhiv Zalske Županije Zalaegerseg (Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg)

Dražavni arhiv v Varaždinu (Državni arhiv u Varaždinu)

Zgodovinski arhiv Ptuj

Zgodovinski arhiv Celje

 

Partnerski arhivi in organizacije


Arhiv Tuzelskega kantona

Arhiv Republike Srpske

Archivio di Stato di Trieste

ICARUS International Center for Archival Research

International Institut for Archival Science of Trieste and Maribor

Media.doc Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev

 

Mednarodne arhivske organizacije


ICA - International council on archives

UNESCO archives portal

 

Sorodne institucije v Mariboru


Pokrajinski muzej Maribor

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Umetnostna galerija Maribor

Univerzitetna knjižnica Maribor

Mariborska knjižnica Maribor

 

Povezave na digitalne vsebine


Evropski arhivski spletni portal ponuja dostop do informacij o arhivskem gradivu iz 17 evropskih držav.

MOM Evropski virtualni arhiv listin s približno 200.000 srednjeveških in drugih listin.

matricula-online.eu s približno 2,5 miljona digitaliziranih strani matričnih knjig iz Avstrije in Nemčije.

Dlib prinaša pisne kulturne zaklade Slovenije.

Kamra ponuja dostop do informacij, dokumentov, slik in drugega gradiva, ki ga posredujejo slovenske splošne knjižnice, muzeji in druge lokalne kulturne ustanove.

Eurepeana omogoča javnosti dostop do evropske kulturne in znanstvene dediščine.

Archives on line primer integracije različnih arhivskih informacijskih sistemov.

scopeArchiv informacijski sistemi


Arhiv Republike Slovenije

Slovenski regionalni arhivi

Archiv der Universität Wien

Archives cantonales vaudoises

Archives de l’Etat de Fribourg

Archives de l’Etat du Valais

Archives nationales de Luxembourg

Historisches Archiv und Bibliothek PTT

Österreichisches Staatsarchiv

SBB Historic

Schweizerische Nationalbibliothek

Schweizerisches Bundesarchiv

Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt

Staatsarchiv des Kantons Bern

Staatsarchiv des Kantons Luzern

Staatsarchiv des Kantons St. Gallen

Staatsarchiv des Kantons Thurgau

Staatsarchiv des Kantons Zürich

Stadtarchiv Zürich

Stadtsarchief Almere (NL)

United Nations Office at Geneva UNOG