Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor (2009)


I. Vsebina vodnika (str. III-VIII) 

II. Uvodna poglavja (str. IX-XLVI)

 

A1. UPRAVA (str. 1-404)

A2. PRAVOSODJE (str. 405-515) 

A3. VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE (str. 516-521) 

A4. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST (str. 522-620)

A5. ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (str. 621-630)

A6. GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO (str. 631-793)

A7. DRUŽBENE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE (str. 794-923)

B1. GOSPOŠČINE, IMENJA, POSESTVA (str. 924-958)

B3. DRUŽINSKI IN RODBINSKI FONDI (str. 959-970)

B3. OSEBNI FONDI (str. 971-1068)

C1. ZBIRKE POSAMEZNIH VRST GRADIVA (str. 1069-1081)

C2. TEMATSKE ZBIRKE (str. 1082-1092)

C3. ZBIRKE ZASEBNIH ZBIRATELJEV (str. 1093)

C4. ZBIRKE REPRODUKCIJ (str. 1094-1095)

 

KAZALA (Kazalo fondov in zbirk po klasifikacijskem načrtu, Abecedno kazalo fondov in zbirk, Krajevno kazalo ustvarjalcev arhivskega gradiva)  (str 1096-1226) 

 

Aktualno stanje fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor dobite v seznamu fondov in zbirk iz vzajemne podatkovne zbirke SIRAnet. Več...