Publikacije Pokrajinskega arhiva Maribor do leta 2012:


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja do leta 2012

Inventarji

Studia archivistica et informatica

Viri

Viri 2

Gradivo za zgodovino Maribora

Vodniki po arhivskem gradivu

Katalogi razstav Pokrajinskega arhiva Maribor

Ostale publikacije