Katalogi XXXVIVARAŠANCI - prekmurski meščani : trg Turnišče v arhivskih virih : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum] / [strokovno besedilo Andrej Hozjan ... et al.]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2011 (Maribor : Ekart Desing). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1408-4074 ; zv. 36)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 150 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6507-44-8 : 8 EUR

94(497.4Turnišče)(083.824)

930.25:94(497.4Turnišče)

COBISS.SI-ID 67850753

Katalogi XXXVLEŠNIK, Sabina, 1965-; Prireditev Mariborski teden v Mariboru : predstavitev fotografskega gradiva iz zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Per gradus] / Sabina Lešnik, Nina Gostenčnik. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2011 (Ljubljana : Papir servis). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1408-4074 ; zv. 35) Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 150 izv. - Uvodnik / Ivan Fras: str. 3. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

 

ISBN 978-961-6507-42-4

339.174(497.4Maribor)"1932/1961"(083.824)

COBISS.SI-ID 67626497

Katalogi XXXIVTOVŠAK, Slavica; Od Državne glasbene šole do Konservatorija za glasbo in balet Maribor : zbornik, razstavo in koncert posvečamo 65-letnici glasbenega in baletnega šolstva v Mariboru / [strokovno besedilo Slavica Tovšak, Helena Meško, Simona Velunšek]. - Maribor : Pokrajinski arhiv : Konservatorij za glasbo in balet, 2011 (Maribor : Bezjak). - 39 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1408-4074 ; zv. 34)

 

Avtorice navedene v kolofonu. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

 

ISBN 978-961-6507-40-0 (Pokrajinski arhiv Maribor)

37.018.54:78(497.4Maribor)(083.824)

COBISS.SI-ID 66455809

Katalogi XXXIIIGOSTENČNIK, Nina, 1978-

   Plinarna Maribor 140 let v našem mestu : arhivsko gradivo mariborskega

gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor : spominski zbornik : razstava

Pokrajinskega arhiva Maribor in Plinarne Maribor [v razstavišču Archivum od

6. maja do 20. junija 2010] / Nina Gostenčnik, Barbara Lobnik. - Maribor :

Pokrajinski arhiv Maribor : Plinarna Maribor, 2010 (Selnica ob Dravi :

Lithos). - 59 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv

 

 

 

 

 

Katalogi XXXII HIDROMONTAŽA Maribor skozi čas : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor : spominski zbornik : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstaviščih Archivum in Per gradus] / [strokovno besedilo Slavica Tovšak ... [et al.]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009 (Maribor : Medijski guruji). - 67 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor ; #zv. #32)  300 izv.  

ISBN 978-961-6507-34-9

061.5:621.757(497.4Maribor)(083.824)

930.253(497.4Maribor):621

 

Katalogi XXXIKOCUTAR, Stane Rudolf Badjura, pisec prvih slovenskih turističnih

vodnikov / Stane Kocutar. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009. -

(Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor, 31)

 

 

 

 

 

Katalogi XXXKako so gradili Titiov most v Mariboru  / Sabina Lešnik, Eva Pezdiček, Gorazd Gerlič ;  [fotografije Martina Mikec Avberšek]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2008. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor; ISSN 1408-4074 ; #zv. #30)

 

 

 

 

 

Katalogi XXIXMalteški viteški red na Slovenskem s poudarkom na postojanki v Melju v Mariboru : (od 13. stoletja do začetka 19. stoletja) / Jože Mlinarič ;  [fotografije Feliks Kolar, Martina Mikec Avberšek]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2008. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor; ISSN 1408-4074 ; #zv. #29)

 

 

 

 

 

Katalogi XXVIIITOVARNA avtomobilov Maribor : Sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor: 60 let - spominski zbornik / [urednica zbornika Slavica Tovšak]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2007. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv ; #zv. #28)

 

 

 

 

 

Katalogi XXVIIHOLCMAN, Borut

Gospoščina Negova : izbor gradiva iz fonda za obdobje med leti 1543-1941 / Borut Holcman, Mojca Horvat. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2007. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv ; #zv. #27)

 

 

 

 

 

Katalogi XXVILEŠNIK, Sabina

Prazniki na voščilnicah / Sabina Lešnik. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2006. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv ; #zv. #26)

 

 

 

 

 

Katalogi XXVMAČEK, Jure

Metalna : sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum] / [strokovno besedilo Jure Maček, Slavica Tovšak, Borivoj Breže]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2006. - (Publikacije Pokrajinskega arhiva Maribor. Katalogi ; #zv. #25)

 

 

 

 

 

Katalogi XXIVMAČEK, Jure

Človek ne more mimo, ne da bi pustil sled ... : Maribor med leti 1918-1941 v gradivu izbranih osebnih fondov Pokrajinskega arhiva Maribor / [strokovno besedilo] Jure Maček. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2006. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv ; 24)

 

 

 

 

 

Jože Mlinarič: Ženski dominikanski samostan v Studenicah skozi zgodovino ok. 1245-1782


[katalog k razstavi] / [strokovno besedilo Jože Mlinarič]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2006. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv ; 23).

 

 

 

 

30 zvezkov Gradiva za zgodovino Maribora


[katalog k razstavi] / [strokovno besedilo Andrej Hozjan ; fotografije Iztok Brodnjak, Ivan Fras]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2005. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv ; 22).

 

[elektronski vir ] : [katalog k razstavi] / [strokovno besedilo Andrej Hozjan ; fotografije Iztok Brodnjak, Ivan Fras]. - Besedilni podatki. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2005. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv ; 22).