Inventarji (serijska publikacija Pokrajinskega arhiva Maribor)


Emica Ogrizek: Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor 1898-1941

Jure Maček: Dr. Franc Kovačič

Emica Ogrizek: Stačaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941

Jure Maček: Dr. Lavoslav Gregorec Privatna korespondenca (Ogradi-Žižek), osebni dokumenti in službeni dopisi

Jure Maček: Korespondenca dr. Lavoslava Gregoreca

Simona Velunšek: Osnovna šola Fram 1854-2000

Emica Ogrizek: Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941. Trgovski register

Andrej Hozjan: Arhivsko gradivo gospostva Dolnja Lendava/Alsolendva v arhivu knezov Esterhazy grad Forchtenstein

Emica Ogrizek, SODNI REGISTER OKROŽNEGA SODIŠČA MARIBOR, 1898–1941

Jure Maček, Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem, Maribor 2004